Kompensasjon for faste kostnader
mars - april 2020  -  (Veilednings-video)
Du finner søknadsskjemaet hos skatteetaten her

Portalen – https://kompensasjonsordning.no/ er  åpen for søknader for april 2020

Det er ingen endringer i reglene eller i prosedyrene for utfylling av søknad (samme video gjelder for begge måneder):

Det skal være to separate søknader
Du  fylle ut og svare  de samme spørsmål både i søknaden for mars og for april
Kostnadstallene skal være de aktuelle for søknads-måneden (mars og april), det skal ikke være store forskjeller mellom tallene for mars og april.
  Store forskjeller vil nok føre til forsinket behandling av din søknad og kan fort føre til avslag eller krav om ytterligere dokumentasjon.
Tallene for omsetningen skal fortsatt være januar-februar 2019 og 2020 og omsetning for den måneden søknaden gjelder.
Tall for forventet resultat 2019, månedlig gjennomsnittbør også være likt i begge søknader.
  Avvik kan føre til forsinket behandlingkrav om ytterligere dokumentasjon og kanskje avslag